fbpx

AARHUS UNIVERSITET OG REGION MIDTJYLLAND FORTSÆTTER UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG OG SUND REGION

November 4, 2020

BY Lonni Klitgaard

Ny aftale fortsætter og styrker samarbejdet mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Aftalen har blandt andet fokus på universitetsklinikker, “personlig medicin” samt sundheds-it, bæredygtig omstilling og klimatilpasning.

 

Rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, og regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), underskrev i dag en strategisk partnerskabsaftale. Aftalen erstatter den tidligere partnerskabsaftale fra 2014, og bygger dermed videre på et mangeårigt tæt parløb mellem universitet og region på en række afgørende samfundsområder:

Udvikling af fremtidens sundhedsvæsen og velfærdssamfund, bæredygtig omstilling af hospitalerne, klimatilpasning samt udvikling af gode rammer for regionens borgere på fx uddannelses- og kulturområdet.

“Som region har vi et vigtigt ansvar for at udvikle såvel fremtidens hospitaler som en attraktiv region, hvor det er muligt at leve godt og bæredygtigt. Derfor er det både naturligt og helt nødvendigt, at vi har et tæt samarbejde Aarhus Universitet som den største videns- og uddannelsesinstitution i regionen. Vi samarbejder allerede på en række områder, og jeg er glad for, at vi nu udbygger og styrker det samarbejde endnu mere”, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

“Vi er meget tilfredse med det gode og tætte samarbejde mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland, da det er her igennem, vi styrker og udvikler fremtidens velfærdssamfund. I den midtjyske region har vi den rette kombination af forskning, uddannelser af høj kvalitet og en stærk praksissektor, der konkret skaber værdi for regionens borgere. Jeg forventer, at vi med den fornyede samarbejdsaftale i fællesskab skaber rammerne for fremtidens bæredygtige sundheds- og velfærdssamfund”, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Genom-data, universitetsklinikker og klimakamp

Aarhus Universitet og Region Midtjylland samarbejder i dag blandt andet om syv universitetsklinikker, hvor der sideløbende med behandling af patienter udføres sundhedsforskning på internationalt niveau.

Et eksempel på det eksisterende partnerskab på sundhedsområdet er det fælles center for genomdata. Her har læger og forskere siden 2016 arbejdet med “personlig medicin”, der betyder, at patienter får behandling, som er skræddersyet efter den enkeltes arvemasse. Genomdatacentrets store datamængde er efterspurgt i register- og sundhedsforskning og udgør Danmarks største high-perfomance lager til life science-data.

”Med de massive og voksende datamængder og øgede behov for beregningstunge analyser inden for personlig medicin og life science generelt, er centret centralt for Aarhus Universitet og regionen – og ikke mindst borgerne i regionen”, siger professor og centerleder Anders Børglum.

På det regionale udviklingsområde arbejder region og universitet ligeledes allerede tæt sammen. Blandt andet i det store klimatilpasningspartnerskab Coast to Coast Climate Challenge, hvor i alt 32 partnere – herunder kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner – arbejder sammen om 24 konkrete klimatilpasningsprojekter.

De to strategiske partnere ønsker løbende at identificere nye samarbejdsmuligheder.

Fakta

  • Region Midtjylland og Aarhus Universitet har netop underskrevet en ny strategisk partnerskabsaftale. Aftalen erstatter den eksisterende aftale fra 2014.
  • Samarbejdet ledes af en koordinationsgruppe med repræsentanter fra både regionen og universitetet og dertil vil der være årlige møder mellem rektor for AU og formanden for regionsrådet.
  • Der er som følge af samarbejdsaftalen ikke økonomiske forpligtelser mellem parterne, og hver part afholder egne udgifter til koordinering og administration af samarbejdet – med mindre
  • andet aftales konkret. Vi vil desuden arbejde fælles om hjemtag af eksterne midler.
  • Aftalen er gældende 2020-2023. I aftaleperioden holdes workshops og lignende mhp. at udlede konkrete handlinger. Koordinationsgruppen tager initiativ til evaluering medio 2023.

Find hele samarbejdsaftalen her

Ny aftale styrker samarbejdet mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Aftalen har blandt andet fokus på universitetsklinikker, “personlig medicin” samt sundheds-it, bæredygtig omstilling og klimatilpasning. AUH/Pressefoto